Tiltak mot spredning av koronavirus

Beisfjord Sementvarefabrikk AS har gjennomført flere tiltak for å hindre spredning av koronavirus.
Vi er opptatt av å følge kommunale- og nasjonale helsemyndigheters råd og retningslinjer.

På nåværende tidspunkt kjenner vi ikke til at noen av våre ansatte er smittet, men av forskjellige grunner er arbeidsstokken redusert - det være seg selvpålagt fravær eller barnepass iht. situasjonen som nå er. De som har mulighet jobber fra hjemmekontor og er tilgjengelig på telefon eller epost.
Vi vil ikke delta på møter eller arrangementer og all reiseaktiviteter er utsatt.

Internt har vi innført en rekke tiltak i tråd med retningslinjer allerede 13.03.2020.
Vi har også innført tiltak iht. varemottak/henting/besøk på bedriften til avtalebasert og behovsprøvd.

Alt dette skaper utfordringer iht. muligheten for å holde en stabil leveranse av varer og tjenester.
Vi har god lagerbeholdning, men på endel leveranser er vi avhengig av innkommende produkter fra våre leverandører - som i enkelte tilfeller kan by på problemer.
Produksjon og ordrekontor er noe redusert, men foreløpig holder vi tritt med leveranser.

Vi vil komme med ytterligere og oppdatert informasjon hvis det blir vesentlige endringer på dagens situasjon.

- Ledelsen 18.03.2020