Stilling ledig 100% - for fast ansettelse

Produksjonsmedarbeider

Dine oppgaver vil være produksjon av betongvarer i team.

Du bør ha forutsetninger for å trives i et fysisk røft miljø med både støy og støv iblandet tunge tak.
Du må være pliktoppfyllende, positiv og effektiv.

Forskaling, betongarbeide, kjerneboring, vedlikehold utstyr, punktsveising er oppgaver som kan
være aktuelle.

Dette er en mannsdominert bransje – også kvinner oppfordres å søke!
All kommunikasjon i produksjon foregår på norsk.

Hvis dette høres ut som deg er du velkommen til å søke.
Relevant opplæring vil bli gitt. Starttidspunkt etter avtale.

Spørsmål om stillingen: Kristine Remman - tel. 988 73 550

 

Søknad sendes til administrasjonsleder: kristine@beisfjordsement.no

Om oss
Vi er Nord-Norges markedsledende VA-produsent av betongvarer med nedslagsfelt fra Saltfjellet til Kirkenes.
Vår solide familiebedrift ble startet i 1954 og vi er idag 18 ansatte med jevn omsetning på ca. 50+ mill.

Vi produserer betongprodukter til vår kanskje viktigste infrastruktur; vann, overvann, avløp og IT.
Medlem av bransjeorganisasjonen Basal AS, som innbefatter betongvareprodusenter over hele landet.