FDV + Samsvarserklæring

Vi har oppdatert FDV-dokumentasjon til BS-Firkantkum. Reflekterer nå at vi støper iht. NS 3139 inkl. dokumentert tetthetsprøving i fullskala. Samt vannledninger opp til DN 630 mm med trykk PN 16.

Vi har alltid brukt autorisert rørlegger til innmontering av armaturer i våre vannkummer. Vi leverer ikke armaturer, men har ofte stått for monteringen.

Nytt i 2015 er at vi leverer med Samsvarserklæring med pr. komplett kumelement som har fått dette innmontert.