Endring web-sider

Sidene våre er under endring.

Grunnet bytte av system er struktur og innhold foreløpig godt tilrettelagt mot mobil/pad, men ikke PC/desktop.

Beklager dette - er under korrigering.